Viktigare än någonsin att hålla uppe byggtakten | Byggföretagen

Viktigare än någonsin att hålla uppe byggtakten

Det är tuffa tider för byggbranschen. Nu uppmanar Byggföretagen i väst kommuner och myndigheter att fortsätta satsa och investera för att hålla uppe byggtakten.

Publicerad:

Jörgen Johansson är ordförande i byggföreningen Göteborg och Södra Älvsborg.

Det försämrade konjunkturläget innebär en utmaning, inte minst för bygg- och anläggningsbranschen. Men trots sämre tider finns behov av att bygga mer för att fler ska kunna leva i Västsverige. Nu har byggföreningen Göteborgsregionen och Södra Älvsborg initierat ett arbete för att lyfta fram vad som krävs för att hålla uppe byggtakten.

– Även om läget är bekymmersamt vet vi att det finns ett gynnsamt utgångsläge med starka samhälleliga behov i väst. Offentliga beställare har en viktig roll i det här läget genom att fortsätta satsa och investera för att överbrygga konjunkturnedgången. Nu är det viktigare än någonsin att hålla uppe byggtakten, säger Jörgen Johansson, ordförande i byggföreningen.

Arbetet har resulterat i tre budskap som används vid kontakter med kommunrepresentanter och andra offentliga beställare.

– En ökad förståelse mellan kommun och byggbransch är särskilt angeläget i det konjunkturläge vi befinner oss i nu. Byggföretagens medlemsföretag är en gemensam kraft – ju fler som uppmuntrar till fortsatta satsningar framåt desto bättre. Vi hoppas att fler vill hjälpas åt att sprida budskapen.

Ta del av budskapen