Byggföretagen i väst träffade Göteborgs politiker | Byggföretagen

Bygg­företagen i väst träffade Göteborgs politiker

Hur säkrar vi framtidens bostäder? Byggföretagen i väst träffade under fredagen Göteborgs Stads politiker för att diskutera stadens framtida bostadsbyggande.

Publicerad:

Trots tuffa tider växer Göteborg och Västsverige, och behoven av nya bostäder, samhällsfastigheter och infrastruktur kvarstår.

– Det är viktigare än någonsin i dessa tider att inte slå av på byggtakten. Dels för att kunna möta behovet av fler bostäder för framtidens göteborgare, dels för att inte tappa viktig kompetens i branschen, säger Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst.

På plats var Johannes Hulter, (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden, samt Hampus Magnusson, (M), andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, och gav viktiga inspel från politiken. På agendan stod läget för markanvisning och planprocess och hur staden och byggföretagen tillsammans kan arbeta för att upprätthålla bostadsbyggandet.

– Samverkan är viktig för att skapa de bästa förutsättningarna för bostadsbyggandet. Nu är det viktigt med en förståelse för dagens konjunkturläge. Det är inte längre business as usual och hur staden agerar har betydelse, säger Petra Sedelius.

Under mötet gav Byggföretagen i väst ett antal medskick till Göteborgs Stad, bland annat:

  • Vara lyhörda för aktörernas situation på grund av marknadens villkor
  • Föra dialog med aktörer tidigt, oavsett när markanvisning sker
  • Fokusera på planering där det finns bäst marknadsförutsättningar
  • Utöka antalet markanvisningar och planstarter
  • Minska detaljeringsgraden i detaljplanerna