Byggföretagen om Boverkets förslag på nya byggregler | Byggföretagen

Bygg­företagen om Boverkets förslag på nya byggregler

Byggföretagen har lämnat sitt yttrande gällande två nya föreskrifter inom ramen för ”Möjligheternas Byggregler” - Boverkets förslag till nya byggregler som ska ersätta BBR.

Publicerad:

Byggprocessen ska bli snabbare.

Byggreglerna utformas som funktionskrav och de allmänna råden och hänvisningar försvinner i det nya regelverket. Förändringen kommer enligt Boverket främja innovation och effektivitet, teknisk utveckling, och förbättra konkurrensen – bland annat genom att rollfördelningen mellan stat och samhällsbyggnadssektor tydliggörs.

– Byggföretagen är positiva till att regelverket omformuleras på ett sådant sätt att branschen ges ett ökat ansvar för kvaliteten på det byggda och att möjligheterna till innovation ökar, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen varnar dock för att det finns uppenbara risker med att den nya regelmodellen leder till större variation i vad som anses vara en godtagbar lösning mellan olika handläggare och kommuner, att det saknas ett system för hur verifiering ska gå till och för att regelverket ska implementeras under det största fallet i bostadsbyggandet sedan 1990-talet.

– Hur ska en handläggare tolka och förhålla sig till begrepp som acceptabel, tillräcklig eller god? Möjligheterna att standardisera och industrialisera byggandet riskerar att försvåras. Vi har ännu sett hur vägledningarna ser ut och om de alls kan hantera detta. Bostadsbyggandet är i fritt fall – och att bygga in mer osäkerhet och risk just nu är vanskligt så länge det saknas ett system för regelverket att landa ner i, säger Anna Broman. 

”Möjligheternas byggregler” ska preliminärt införas den 1 juli 2024.