Det här diskuterades på veckans möten med regeringen | Byggföretagen

Det här diskuterades på veckans möten med regeringen

Totalförsvar, bostadsbyggande, klimatomställning och järnväg är fyra ämnen som Byggföretagen och våra representanter har diskuterat med regeringen den senaste veckan. Här hittar du en översiktlig sammanställning av vad som avhandlades på mötena.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Måndagen den 12 juni: Näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och näringspolitiska chef Tanja Rasmusson i möte med civilminister Carl-Oscar Bohlin, försvarsministern Pål Jonsson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, överbefälhavare Micael Bydén samt MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

-Bygg- och anläggningssektorn är av central betydelse för att samhället ska fungera. Krigsplacering innebär att underlätta för alla sektorer att fungera lika väl vid krig och krigsfara som i fredstid. Det förutsätter reformer som säkrar en fungerande bygg- och anläggningssektor redan idag. Materialförsörjningen för samhällsbyggande kan inte tas för given. Det behöv större tyngd i tillståndsprövningar och säker elförsörjning är viktiga förutsättningar. Ett sätt att lösa såväl nuvarande byggkris som byggberedskap vore att tillsätta en skarp samhällsbyggnadskommission, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.


Tisdagen den 13 juni: Bostadspolitiska samtal med anledning av den ekonomiska krisen och det sjunkande bostadsbyggandet.

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman i möte med bostadsminister Andreas Carlson.

-Det här är den värsta byggkrisen sedan 90-talet och därför måste det till åtgärder både på kort och längre sikt. Branschen var samstämmig i att det behövs åtgärder för att stärka köpkraften, investeringsviljan och sänka byggkostnaderna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.


Fredagen den 16 juni: Nationellt klimatmöte

Byggföretagens nationella projektledare för klimatomställning Åsa Lindell i möte med statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Henrik Landelius på NCC deltog i en av panelerna.

-Det var positivt att regeringen tydliggjorde att klimatambitionerna ligger fast och att det krävs gemensamma resurser och en rejäl tempoökning för att nå dem. Samtidigt är det viktigt att samhällsbyggnadssektorns roll i omställningen tydliggörs.  Byggföretagen har flera konkreta förslag som substantiellt kan bidra till landets utsläppsminskningar, säger Åsa Lindell, Byggföretagens nationella samordnare för klimatomställning.

Fokus låg på tryggad elförsörjning, kompetensförsörjning och EU:s roll i omställningen och lyfte bland annat vikten av rätt krav och rätt uppföljning. I övrigt uppmärksammades bygg- och anläggningssektorn sparsamt. Byggföretagen önskar ett kompletterande sektormöte med regeringen med fokus på samhällsbyggnadssektorn inför framtagandet av klimathandlingsplanen.


Måndagen den 20 juni: Dialogmöte om järnvägen

Strukton Rails vd Lars Schyllander, NRC-Groups vvd Niklas Sundel, Railcares vd Mattias Remahl samt Infranords vd Stefan Gustafsson i möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.  

-Från Byggföretagens och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer är vi nöjda med mötet. Men nu är det viktigt att ministern ligger på Trafikverket att genomföra de nödvändiga förändringarna så att Sveriges järnväg blir pålitlig igen, säger Susanne Andersson, kansli- och branschansvarig Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.