Har du koll på vilka nya lagar och regler som gäller? | Byggföretagen

Har du koll på vilka nya lagar och regler som gäller?

Här samlar vi ändringar som träder i kraft från och med den 1 juli.

Publicerad:

Ny mervärdesskattelag

Den nya mervärdesskattelagen är anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den innehåller inga större materiella förändringar men har fått en ny struktur, språket har moderniserats och innehållet har anpassats till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

Värt att notera är bland annat att begreppet ”omvänd skattskyldighet” i den nya mervärdesskattelagen ändrats till ”omvänd betalningsskyldighet”. I den nya lagen har paragrafer flyttats till nya kapitel. Därför är det viktigt att se över eventuella paragrafhänvisningar i fakturor och kontraktsmallar så att dessa blir korrekta.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2023.

Läs mer här

Skattefrihet för förmån av laddel

Förmån av fritt drivmedel är normalt en skattepliktig förmån. Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 gäller en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Detta gäller under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen.

De fordon som omfattas är personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Läs mer här