Medverkan i översyn av makrotillsynsåtgärder | Byggföretagen

Medverkan i översyn av makrotillsynsåtgärder

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman tar plats som sakkunnig i kommittén som på regeringens uppdrag ska analysera hur åtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills och hur de kan utformas framöver.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Vi är i den värsta krisen i bostadsbyggandet sedan 1990-talet. Bolånetak och amorteringskrav som staplats på varandra utan politisk helhetsbild behöver genomgå en översyn. Byggföretagen ska vara en konstruktiv och ansvarstagande röst i kommitténs arbete, säger Anna Broman.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2024.  

Här kan du läsa mer om kommitténs arbete.