Nåiden Infra vald till första pilot i Bygglyftet | Byggföretagen

Nåiden Infra vald till första pilot i Bygglyftet

Nåiden Infra har utnämnts till det första pilotföretaget i Bygglyftet, en nationell satsning som ska utveckla företag i bygg- och installationsbranschen förmåga till klimatomställning och ökad konkurrenskraft.

Publicerad:

– Som entreprenör är det svårt att hitta tid och inspiration för att utvecklas. Samtidigt påminns jag varje dag om att vi behöver transformera oss för att möta nya krav från våra kunder och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Jag tror att Bygglyftet kan ge oss det rätta drivet för att anta nya utmaningar, säger Robert Eriksson, VD Infrastruktur Nåiden.

Under de kommande 18 månaderna ska nu en lärande organisation som kontinuerligt förnyar sitt sätt att arbeta byggas upp på Nåiden infra. Erfarna coacher finns med i varje steg för att stötta och inspirera. Allt utifrån företagets egna förutsättningar och behov.

– Många bygg- och anläggningsföretag vill vara en del av lösningen på klimatfrågan. Men alla har sina utmaningar och möjligheter, beroende på storlek, geografi och verksamhet. Satsningar som Bygglyftet kan spela en avgörande roll för att så många som möjligt ska lyckas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka. Bygglyftet kommer bidra till detta genom att innehållet anpassas efter varje unik verksamhet och de utmaningar som upplevs som mest kritiska, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Utvecklingsprogrammet Bygglyftet lanserades hösten 2022 och möttes omedelbart av stort intresse från företag som såg behov av att förbättra sin verksamhets omställningsförmåga och därigenom möjlighet att verka och växa i en föränderlig omvärld.  Bakom Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen som även finansierar satsningen tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment. Fokus i Bygglyftet ligger på att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction.

Nåiden Infra är ett dotterbolag till Nåiden Bygg.  

Läs mer om Bygglyftet här.

Vill du vara med bland de 2–3 modiga pilotföretag som väljs ut i nästa steg? Kontakta Kajsa Simu, projektchef för frågor och intresseanmälan.