Återbruk för entreprenörer – webbinarieserie i två delar | Byggföretagen

Återbruk för entreprenörer – webbinarieserie i två delar

Publicerad:

Byggsektorn behöver bli mer resurseffektiv och cirkulär. Återbruk av byggmaterial är en viktig pusselbit, men hur påverkar det entreprenörerna och vilka erfarenheter finns bland byggföretag i landet?

Lär dig mer om återbruk ur ett entreprenörsperspektiv genom att ta del av två inspelade webbinarier, arrangerade av Byggföretagen i samarbete med CCBuild.

Web 1: Återbruk för entreprenörer – praktiska erfarenheter

Här berättar entreprenörerna Peab, Skanska och Vestia om sina erfarenheter, och vad som krävs för att lyckas. ”Man behöver inte vara bra för att börja, men man måste börja för att bli bra” (Christoffer Brask, Vestia).

Web 2: Återbruk för entreprenörer – garantier och upphandling

LP Byggentreprenad NCC beskriver hur de löst frågor kring garantier och upphandlingar inom sina återbruksprojekt. Vasakronan berättar hur de arbetar med upphandlingskrav för att stärka incitamenten att återbruka.

”Det behöver inte vara så svårt eller så stort, med enkla medel kan vi göra skillnad” (Jenny Moberg, LP Byggentreprenad).

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Byggföretagen samarbetar löpande med CCBuild.