Unga vill ha skattefritt bosparande | Byggföretagen

Unga vill ha skattefritt bosparande

En tredjedel av 18-29-åringarna uppger att skattefritt sparande förbättrar deras möjligheter att skaffa ett passande boende. Det visar en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen inför regeringens krissamtal om bostadsmarknaden.

Publicerad:

Underlätta bosparande är ett sätt att lösa byggkrisen.

– Tidöavtalet slår fast att regeringen ska arbeta för ett ökat sparande genom att en grundnivå på 300 000 kronor i ISK görs skattefri. Uppfyll löftet så att fler kan få ihop till kontantinsatsen och köpa sin första bostad, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.  

Enligt undersökningen anser fyra av tio 18-29-åringar att stigande räntor och inflation har påverkat deras bostadssituation negativt. Samtidigt är 50 procent positiva till sjunkande bostadspriser. När alla dessa aspekter tas i beaktande är det fler som tycker att det blivit svårare än som tycker att det blivit lättare att köpa en bostad än tidigare.

– Sjunkande bostadspriser kan göra det lättare att klara kontantinsatsen men eftersom priserna faller till följd av stigande räntor blir det inte billigare att bo. Fallande bostadspriser gör dessutom att byggandet nu minskar kraftigt. Det drabbar ytterst den som behöver ta sig in på bostadsmarknaden och flytta till jobb eller studier, säger Anna Broman.

Enligt SCB befinner sig bostadsbyggandet på den lägsta nivån på tio år. Under det första kvartalet rasade byggandet med 50 procent jämfört med samma period i fjol. Byggföretagen räknar med att det påbörjas 25 000 bostäder under 2023 – att jämföra med Boverkets behovsanalys på 60 000 per år.  

– Vi befinner oss i den värsta byggkrisen sedan 1990-talet, säger Anna Broman.  

Regeringen har efter Byggföretagens krav på en kriskommission bjudit in byggbranschens aktörer på ett rundabordssamtal den 13 juni.