Klimatomställning i fokus under Almedalsveckan | Byggföretagen

Klimatomställning i fokus under Almedalsveckan

Hallå där, Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, som deltog på flera seminarium i Almedalen.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, Byggföretagen.

Vilka ämnen diskuterades under veckan?

Jämte konjunktur- och ränteläge så var cirkularitet årets tema för samhällsbyggnadssektorn.

Det är stort kraft i alla klimatinitiativ runt om i landet! Hållbarhetsfrågorna sprider sig också inom företagen. Det är inte enbart hållbarhetscheferna som diskuterar frågan, utan även VD, projektutvecklare, säljare med flera. Störst fokus ligger på energiförsörjning, elektrifiering och flexibilitet.

Vad tar du med dig från Almedalen?

Nya och kommande krav på hållbarhetsredovisning från EU har gjort företagen mer medvetna. Flera diskussioner och seminarier handlade om hur vi ska mäta och följa upp så effektivt som möjligt. Många önskar att vi i branschen ska harmonisera oss för att underlätta.

Har du några övriga spaningar?

Existentiella frågor i relation till klimatutmaningen lyftes på flera håll. Hos mig fastnade särskilt BRIS och Våra Barns Klimats studie om ungas framtidssyn.  Allt färre unga känner sig hoppfulla och efterfrågar strukturförändringar här och nu. Det finns en rädsla för att klimatpolitiken i Sverige hakar efter.