Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning | Byggföretagen

Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet. Det visar en ny rapport som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket.

Publicerad:

Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

– Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

Arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro var färre under 2022 jämfört med föregående år. Det registrerade antalet olyckor minskade från 2296 till 2131. Antal olyckor per 1 000 sysselsatta sjönk från 11,3 till 10,2.

-Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, säger Johan Hallberg.

Även när det kommer till arbetssjukdomsfall orsakade av t ex vibrationer och buller är tendensen positiv. År 2022 registrerades 258 fall – vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2021. Samtidigt har frekvensen per 1000 sysselsatta minskat till 1,2 från 1,9.

-Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på hela arbetsplatsen, säger Johan Hallberg.

Under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall färre än 2021 och något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

Databearbetningen är framtagen av Arbetsmiljöverkets statistikenhet i juni år 2023. Bakom rapporten står Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. 

Dokument