Nu lanseras Nationellt ledtidsindex | Byggföretagen

Nu lanseras Nationellt ledtidsindex

Hallå där, Anna Broman, bostadspolitisk expert, som i veckan medverkade på lanseringen av Bygg i Tid, Fastighetsägarna och Byggföretagens Nationella ledtidsindex.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Varför ett nationellt ledtidsindex?

– Tid är pengar och pengar har blivit dyrt. Nu behövs effektiva plan- och tillståndsprocesser. Samtidigt ökar ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning – trots att antalet detaljplaner och bygglov minskat. Därför har vi tagit fram Nationellt ledtidsindex där vi analyserar varför vissa kommuner är bättre än andra och vilka faktorer som leder fram till kortare ledtider.

Vilka kommuner är mest framgångsrika?

– Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Vi delar in kommunerna i tre kategorier – små, medelstora och stora. Vinnare av Nationellt Ledtidsindex 2023 är Trosa, Kalmar och Gävle.

Vad händer framöver?

– Vi kommer fortsätta att driva för ett snabbare och mer kostnadseffektivt bostadsbyggande. Ambitionen är att vårt nationella ledtidsindex ska bli ett återkommande inslag som bidrar till att upprätthålla en hög och jämn byggtakt i alla delar av Sverige.