Viktigt att Trafikverket stärker sin beställarkompetens | Byggföretagen

Viktigt att Trafikverket stärker sin beställarkompetens

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att stärka sin beställarkompetens och redogöra för åtgärder i syfte att öka järnvägstrafikens tillförlitlighet och punktlighet. - Byggföretagen delar regeringens bild av att järnvägsunderhållet är kraftigt eftersatt. Sverige har under en lång tid satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av järnväg, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen är också positiva till att regeringen vill att underhållet ska upphandlas på en konkurrensutsatt marknad och att det är Trafikverket som behöver stärka sin beställarroll.

– Låt nuvarande avtal med privata aktörer fortsätta utvecklas. Att återförstatliga järnvägsunderhållet leder endast till minskad samhällsekonomisk effektivitet, säger Johan Deremar, nationalekonom och ansvarig för infrastrukturfrågor på Byggföretagen.

Trafikverkets uppdrag ska redovisas i februari 2024.