”Äldre byggnader är en utmaning” | Byggföretagen

”Äldre byggnader är en utmaning”

Grundia är företaget som förutom grundläggning är specialiserade på grundförstärkning av befintliga fastigheter. Genom sitt arbete har de bidragit till att bevara flera historiska byggnader runtom i Göteborg.

Publicerad:

Grundförstärkning av Kungliga Tidningsbiblioteket i Göteborg. Foto: Grundia.

– Vi har funnits sedan 2010 och har vuxit snabbt de senaste åren, från att vara ett mindre bolag till ett av de större grundläggningsbolagen i branschen, säger Emelie Hultman på Grundia.

På Vasagatan i Göteborg står det pampiga, jugendinspirerade Kurs- och tidningsbiblioteket, KTB, som invigdes år 1900. När snedsättningar upptäcktes fick Grundia i uppdrag att utföra en grundförstärkning.

Hur är det att arbeta med äldre byggnader som KTB?

– Äldre byggnader är en utmaning eftersom värdet i byggnaden inte bara ligger i själva fastigheten. Det finns även ett historiskt värde i att bevara den för framtiden. På KTB lade vi mycket tid på noggranna kontroller av fastigheten, bland annat övervakning av vibrationer och kontroller för att förebygga nya sprickbildningar. På så sätt hade vi möjlighet att ändra arbetssätt utefter hur byggnaden påverkades under projektets gång.

Vad är ni mest stolta över att ha bidragit med till staden Göteborg under åren som ni varit verksamma?

– Dels att vi har fått vara med och bidra till att bevara de vackra historiska fastigheter som finns runt om i Göteborg. Förutom KTB har vi även gjort grundförstärkningsarbeten på bland annat Rondo, Feskekôrka, Stadsteatern, Wernerska Villan och Kinesiska muren. Dels att få vara med och bidra till att bygga ut den infrastruktur vi har i staden idag.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framöver?

– Konjunkturläget just nu gör att byggnationen av fastigheter och bostadsbyggen minskar. Men arbetet med att skapa en större infrastruktur fortsätter och i dessa arbeten är vi ofta involverade. Även på grundförstärkningsarbeten ser vi en ökad efterfrågan, och att vi kan vara flexibla i vårt arbetssätt ser vi som en stor möjlighet.