”Bygg- och anläggningssektorn är mycket viktig för totalförsvaret” | Byggföretagen

”Bygg- och anläggnings­sektorn är mycket viktig för totalförsvaret”

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som representerar Byggföretagen i Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap.

Publicerad:

Sverige står inför en ny och komplex hotbild.

Vad är Näringslivsrådets syfte?

Näringslivsrådet ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. I veckan genomfördes rådets tredje möte.

Vem deltar i arbetet?

Byggföretagen medverkar tillsammans med bland andra Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och flera olika branschorganisationer. I rådet diskuteras praktiska och strategiska frågor om näringslivets roll i Sveriges civila försvar. Mötena leds av civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M). 

Varför är det viktigt för Byggföretagen att medverka?

Bygg-och anläggningssektorn är mycket viktig för totalförsvaret när det gäller byggande av samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur. Vi behöver vara redo och kunna fungera även i kris och krig. Därför måste sektorn kontinuitetsplanera och förbereda sin krigsorganisation.