Därför är intresset så stort för webbinariet om EU:s taxonomi | Byggföretagen

Därför är intresset så stort för webbinariet om EU:s taxonomi

Drygt 200 personer har redan anmält sig till Byggföretagens webbinarium om EU:s taxonomi den 29 september. Byggföretagens klimatpolitiska expert Emma Bonnevier berättar varför.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

EU:s taxonomi, i korthet vad handlar det här om?

– EU:s taxonomiförordning är ett verktyg för att nå EU:s klimatmål. Den utgör ett gemensamt klassificeringssystem för vilka verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara, förordningen ställer nya krav på företags rapportering och kommer även påverka framtida investeringar.

Varför är intresset för webbinariet så stort?

– Vi samlat expertis från branschen och från Regeringskansliet. Det är ett jättebra tillfälle att få den introduktion till ämnet som många behöver. Många har hört om taxonomin men inte än satt sig in i vad den innebär rent praktiskt – det här är en chans att bli av med det dåliga samvetet.

Om man ännu inte anmält sig – varför bör man som ett bygg- och anläggningsföretag inte missa webbinariet?

– Genom ett idogt och systematiskt arbete har flera av våra medlemsföretag upparbetat kunskap om taxonomins kriterier, detta finns redan idag på vår hemsida. Vid seminariet ges vi en introduktion till dessa tolkningar och vi hjälper den som vill fördjupa sig att komma vidare, säger Emma Bonnevier.

Här anmäler du dig till webbinariet