”Det gäller att alltid tänka på helheten” | Byggföretagen

”Det gäller att alltid tänka på helheten”

På Pålsjö Äng i Helsingborg bygger NCC nya hyreslägenheter åt Helsingborgshem med fokus på minskad klimatpåverkan. Bland annat används en optimerad platsgjuten konstruktion och klimatförbättrad betong.

Publicerad:

Foto: NCC.

I projektet ingår tre flerfamiljshus och elva radhus med totalt 73 hyresrätter. Genom en optimerad platsgjuten konstruktion, klimatförbättrad betong och rätt material på rätt plats räknar man med att halvera klimatpåverkan under byggtiden jämfört med ett normalprojekt. Något man lyckades med i pilotprojektet Kungsörnen som färdigställdes år 2021.

– Vi lär oss nya saker varje dag och det händer mycket i branschen. Sedan vi började med detta 2019 har det hänt otroligt mycket vilket gör att vi nu kan bygga ännu mer klimatsmart på nästa projekt, säger Johan Eriksson, platschef på NCC.

Ni använder ”rätt betong på rätt plats” – hur fungerar det?

– Det handlar om rätt material på rätt plats och rätt betongblandning på respektive byggdel. Det är den totala klimatpåverkan som är viktig så det gäller att alltid tänka på helheten. Det hjälper inte att ta bort en betongvägg om det resulterar i tjockare betong eller stålpelare på ett annat ställe.

Vad är viktigt när man optimerar konstruktionen?

– Att se helheten och vara kreativ, inte fortsätta göra som man alltid brukar göra. Viktigt att beställaren ger utrymme för den flexibilitet som kan behövas. Sist men inte minst är det viktigt att ha en bra kommunikation mellan de som ska utföra jobbet och de som ritar så det går att utföra i verkligheten.

Hur ska man tänka kring material – vad är dina bästa tips?

Återbruka så mycket som möjligt i första hand. Jobba med material som finns i närområdet och använd rätt material på rätt plats. Använd aldrig mer material än nödvändigt och minimera spill.