Energibesparing i fokus för M3 Bygg | Byggföretagen

Energibesparing i fokus för M3 Bygg

Tätning, isolering och nya bodetableringar är några av de energisparande åtgärder som M3 Bygg tagit till vid renoveringen av Stockholms slott.

Publicerad:

Foto: M3 Bygg.

Sedan 2013 har M3 Bygg i flera etapper arbetat med fasadrenoveringen på Stockholms slott. Stort fokus under byggtiden är att spara energi på byggarbetsplatsen vilket ger både minskad klimatpåverkan och lägre kostnader.

– Vi har testat många olika saker under årens lopp. Det är fördelen med ett långvarigt projekt i etapper, att vi har haft möjlighet att utveckla oss och testa nya lösningar, säger Maria Chung Roslund, platschef.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att spara energi?

– Vi har uppgraderat våra bodar till nya med 25 procent lägre energiförbrukning än branschstandard enligt tillverkaren, samt installerat värmepumpar. Vi har även isolerat våra provisoriska verkstäder och jobbat med tätning mot fasadens alla små skrymslen.

Vad har varit er drivkraft?

– Att hålla nere kostnader, men också miljöaspekten och minskad klimatpåverkan. Det är en stor fråga för M3 Bygg som har skrivit under branschens färdplan och jobbar målmedvetet för minskad klimatpåverkan. Förutom att spara energi jobbar vi med att minska användningen av fossila bränslen. Vi har till exempel gått över från diesel till pellets som energikälla och använder en eldriven truck istället för dieseldriven.

Vilka är dina bästa knep för att spara energi på byggarbetsplatsen?

– Lägga ner mer arbete i början för att få ner den löpande förbrukningen, och lägga arbetskraft på att täta, planera arbeten och minska uppvärmningsområden och ytor. Också att utgå från vilka förutsättningar och möjligheter som finns på den specifika arbetsplatsen när man väljer olika uppvärmningsalternativ.