”Jag vill bygga ett starkt lag” | Byggföretagen

”Jag vill bygga ett starkt lag”

Tom Johansson äger och driver Golvinteriör i Trelleborg. Han poängterar vikten av att ha roligt på jobbet för att skapa hög trivsel, vilket gör att medarbetarna presterar bättre och stannar länge i företaget.

Publicerad:

2015 köpte Tom Johansson Golvinteriör efter att ha gått bredvid dåvarande ägaren Jan Friborg i två år. Men han hade en stark koppling till företaget sedan långt tidigare:

– Min pappa ägde Golvinteriör mellan 1978–2005 och jag brukade sommarjobba där. Efter studenten och lumpen arbetade jag i en bygghandel här i Trelleborg. När jag fick chansen att köpa tillbaka Golvinteriör kändes det helt rätt, säger Tom Johansson.

En av de första åtgärderna som Tom vidtog var att bygga en utställningsbutik för försäljning mot konsument.

– Genom att ha flera ben att stå på blir vi mindre sårbara för konjunktursvängningar. De senaste 2–3 åren har vi framför allt jobbat med stora projekt och fastighetsservice, men nu märker vi att privatkunderna börjar komma tillbaka.

Golvinteriör utför alla typer av golvbeläggningsarbeten. Efter att ha förvärvat Golvhuset i Ystad år 2021 har företaget nu totalt 17 golvläggare. Verksamhetsområdet är Södra Skåne. Utöver att vara ägare har Tom Johansson även rollen som arbetsledare i den dagliga verksamheten.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Att det är så varierande! Ingen dag är den andra lik, ena stunden sitter jag med strategiarbete och i nästa hjälper jag till på lagret. Jag har alltid tyckt om att jobba mycket och det är extra inspirerande att bygga upp något eget.

Hur gör du för att skapa ett framgångsrikt företag?

– Det viktigaste är att få ihop medarbetarna till ett lag – att alla känner sig delaktiga och har roligt tillsammans. Vi anordnar bland annat en årlig sommarfest innan semestern, julbord med respektive och personalresor. Hög trivsel bidrar till ökad produktivitet och lönsamhet i företaget.

Märker ni av några trender i golvbranschen?

– På sistone har många skolor efterfrågat industriparkett. Det är massiva trägolv som hellimmas, slipas och behandlas vilket ger ett väldigt slittåligt underlag. Vi märker även av ett större hållbarhetsfokus hos vissa beställare, till exempel kommuner som vill ha PVC-fria golv och kräver att våra underleverantörer är miljöcertifierade.

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Vissa av våra större beställare har börjat skära ner och varsla personal. Eftersom vi kommer in sent i projekten dröjer det cirka ett halvår innan vi påverkas. När lågkonjunkturen väl kommer är vårt mål att behålla samtliga golvläggare. Många har gått som lärling hos oss och när de är färdigutbildade stannar de vanligtvis väldigt länge i företaget. Om vi tappar personal under lågkonjunkturen är risken att de byter jobb och att det blir ett generationsglapp i branschen.

Fakta

Tom Johansson, ägare Golvinteriör
Född: 1984
Familj: Fru och två barn
Bor: Trelleborg
Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning
Fritid: Jakt, fiske och segling
Mer info: https://www.golvinterior.nu