Krångliga upphandlingar med för stort prisfokus skrämmer bort schyssta byggare | Byggföretagen

Krångliga upphandlingar med för stort prisfokus skrämmer bort schyssta byggare

Tre av fyra bygg- och anläggningsföretag skulle medverka i fler offentliga upphandlingar med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning. Det visar en undersökning som Byggföretagen låtit göra.

Publicerad:

Sanna Wallerstedt, jurist och sekreterare i LOU-utskottet, Byggföretagen.

– Tyvärr gör faktorer som fokus på låga priser, förfrågningsunderlag av för dålig kvalitet och bristande uppföljning av ställda krav sammantaget att många seriösa företag väljer att inte lämna anbud till offentliga aktörer. Det riskerar att gynna företag som är mindre seriösa och inte har för avsikt att följa vare sig avtalet eller regelverket, säger Sanna Wallerstedt, jurist och sekreterare i Byggföretagens LOU-utskott.

Men det finns stor potential att göra upphandlingsmarknaden mer intressant för fler företag. Inte minst handlar det om ökad dialog, menar Sanna Wallerstedt som lyfter fram tre övergripande områden med förbättringspotential.

  • Förtroende. Leverantörerna behöver få bättre förtroende för upphandlande organisationer. Det finns en oro att upphandlingar inte går rätt till, uppföljningen av ställda krav är ofta bristfällig och dialogen med leverantörerna måste bli betydligt bättre, tidigare i processen.
  • Tydlighet och enkelhet. Många mindre företag upplever fortfarande att det är svårt att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det beror bland annat på komplicerad administration men också på onödigt höga kravställningar. Det hänger också samman med den bristande dialogen, bland annat behöver information om kommande upphandlingar bli bättre och tydligare.
  • Krav. Tydliga upphandlingsdokument och relevanta krav som inte är alltför långtgående för sitt syfte är grundläggande förutsättningar för att få kvalitativa anbud som är jämförbara. Använd tidig dialog för att utbyta information med leverantörerna och stäm av med branschen inför kommande upphandlingar om rimliga krav.

En stor andel av de offentliga upphandlingarna avser byggentreprenader. Under 2022 var en fjärdedel av alla annonserade upphandlingar byggentreprenader.