Positiv signal från regeringen om undantaget från amorteringskrav | Byggföretagen

Positiv signal från regeringen om undantaget från amorteringskrav

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur det undantag från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. Beskedet välkomnas av Byggföretagen. - Krisen i bostadsbyggandet beror på att hushållens köpkraft är kraftigt försvagad. Undantaget används för sällan och uppdraget är en viktig signal till bankerna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Bostadsbyggandet faller kraftigt och befinner sig i den värsta krisen sedan 1990-talet. Byggföretagen har under en längre tid påtalat att kreditrestriktionerna har haft en kraftig negativ effekt på byggandet och hushållens möjlighet att finansiera ett bostadsköp.

– Att Finansinspektionens uppdrag ska redovisas i början av 2024 är positivt. Byggbranschen är i ett akut behov av åtgärder som kan mildra krisen i bostadsbyggandet, säger Anna Broman.

Byggföretagen kommer med en ny prognos över bygginvesteringar i bostäder, anläggningar och offentliga lokaler den 25 oktober.

Här kan du läsa mer.