”Regeringens satsning på bristyrken kan rädda branschskolorna” | Byggföretagen

”Regeringens satsning på bristyrken kan rädda branschskolorna”

Regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor av budgeten 2024 på fler utbildningsplatser till bristyrken. –Tillskottet betyder stora möjlighet för bygg- och anläggningsbranschen att få utbildningar till yrken som inte erbjuds inom gymnasiet – såsom håltagare, ställningsbyggare, golvläggare och bantekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Publicerad:

ab935866-c0aa-47cf-ad21-02e3a1aa33cf.jpg

Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform där fler än nio av tio studerande får anställning efter avslutad utbildning.

– Satsningen kan vara ett sätt att rädda branschskolorna och öka företagens möjlighet att påverka kvaliteten i yrkesutbildningen, säger Elin Kebert.

Totalt räcker tillskottet till 16 500 fler helårsplatser på yrkesvux och 3 000 platser i yrkeshögskolan.