”Regeringens satsning på bristyrken kan rädda branschskolorna” | Byggföretagen

”Regeringens satsning på bristyrken kan rädda branschskolorna”

Regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor av budgeten 2024 på fler utbildningsplatser till bristyrken.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Tillskottet betyder stora möjlighet för bygg- och anläggningsbranschen att få utbildningar till yrken som inte erbjuds inom gymnasiet – såsom håltagare, ställningsbyggare, golvläggare och bantekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform där fler än nio av tio studerande får anställning efter avslutad utbildning.

-Satsningen kan vara ett sätt att rädda branschskolorna och öka företagens möjlighet att påverka kvaliteten i yrkesutbildningen, säger Elin Kebert.

Totalt räcker tillskottet till 16 500 fler helårsplatser på yrkesvux och 3 000 platser i yrkeshögskolan. 

Här kan du läsa mer