Så har Norrköping fått fler elever till bygg- och anläggning | Byggföretagen

Så har Norrköping fått fler elever till bygg- och anläggning

När Norrköpings kommun insåg att det saknades människor som kunde bygga Ostlänken inledde man ett samarbete med branschen. Resultatet blev att allt fler fått upp ögonen för bygg- och anläggningsbranschen. Inte minst flickor. Lejla Gros, sakkunnig inom gymnasieskolan och samordnare för näringslivsfrågor på Norrköpings kommun berättar hur man gjorde.

Publicerad:

Varför har ni satsat på en byggmässa?
-I samband med att Ostlänken, en planerad ny järnväg mellan Linköping och Stockholm ska byggas, uppmärksammades stora kompetensbehov inom bygg-och anläggning. De rapporter som togs fram visade behovet av över 13 000 årsarbetskrafter som bygger Ostlänken. Vi insåg att det kommer att behövas avsevärt många fler byggnadsarbetare, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, mm, i en bransch som redan innan byggandet startat präglats av kompetensbrist. Ett samarbete som initierades av dåvarande Sveriges Byggindustrier (idag Byggföretagen) bestämde Norrköpings kommun att genomföra en byggmässa i syfte att visa på de olika yrken som finns inom bygg-och anläggningsbranschen. Första mässan genomfördes 2017, säger Lejla Gros, sakkunnig inom gymnasieskolan och samordnare för näringslivsfrågor på Norrköpings kommun.

Vad har ni fått för respons?
-Byggmässan är en mycket uppskattat inslag i Norrköping. Den är obligatoriskt för alla elever i årskurs 9 vilket gör att det är nästan 2000 elever som besöker mässan. Våra elever som läser Hotell och turismprogrammet har också kopplats till mässan och inom ramen för sin utbildning agerar de guider på mässan. De guidar eleverna till de olika stationerna där elever från grundskolan får möjlighet att testa och prova på olika moment. Sedan 2018 har andelen flickor som väljer bygg-och anläggningsprogrammet i Norrköping ökat, vilket är mycket positivt. Bygg och anläggning är ett attraktivt program i Norrköping och väljs av många elever.

Hur har samarbetet med byggbranschen varit för resultatet?
-Samarbete med byggbranschen har fungerat utmärkt. Det har varit ett stort engagemang från hela Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN). Flera andra branscher har fått inspiration från byggbranschen och arbetar på olika sätt med skolan.

Har du några tips till andra kommuner som vill göra något liknande?
-Det är viktigt att utgå ifrån skolans behov och möjligheter. Involvera ledning, rektorer och studie-och yrkesvägledare i dialogen kring aktiviteterna. Att ha en projektledare som råddar aktiviteterna, logistiken och dialogen med skolan är mycket viktigt. Utvärdera. Och utveckla därefter, säger Lejla Gros.


Fakta om Byggmässan i Norrköping

  • Byggmässan har pågått sedan 2017
  • Mässan pågår i fyra dagar
  • Sammanlagt 20 utställare varav flera företag (bygg, golv, maskin, ställning)
  • Mässan besöks av 250 elever per halvdag, totalt 1750 deltagare plus ca 100 funktionärer och utställare
  • I princip alla niondeklassare i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik deltar
  • Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) står som huvudarrangör
  • Liknande mässor finns idag ibland annat Göteborg och Umeå