Så skapar vi fler hem i Göteborg | Byggföretagen

Så skapar vi fler hem i Göteborg

Hej där Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst. Under torsdagen satte ni fokus på bostadsbyggandet och ungas boendesituation genom ett seminarium på Frihamnsdagarna. Berätta mer!

Publicerad:

Medverkande var Oscar Linde, Socialdemokraternas Studentförbund, Philip Larsson, Moderaternas Studentförbund, Magnus Paulsson, SGS Bostäder, Susanne Malmgren, Skanska Hyresbostäder, Lena Josgård, HSB Göteborg, Terje Johansson, Förvaltnings AB Framtiden och Kristina Lindfors, Göteborgs Stad. Moderatorer var Petra Sedelius och Daniel Strandell, Byggföretagen i väst.

– Vi samlade personer från branschen och staden tillsammans med unga röster från politiska studentorganisationer för att diskutera hur vi skapar fler hem för unga i Göteborg, och om man kan bo i Göteborg idag oavsett ålder.

Hur ser det ut idag?

– Befolkning och näringsliv växer i Göteborg. Behovet av bostäder är stort, inte minst för unga som vill studera och stanna kvar i staden. Tillgången till bostäder är betydande för att stärka attraktionskraften i staden och behålla kompetensen.

Vilka utmaningar står vi inför?

– Konjunkturläget är en stor utmaning. Det är ett tufft läge för bostadsbyggandet. Men behovet kvarstår och ska Göteborg växa behövs fler bostäder. Nu är det viktigare än någonsin att hålla uppe byggtakten.

Vad behövs?

– Det krävs snabbare och effektivare planprocesser. Tid är pengar. Det behövs också fler markanvisningar med byggbar mark i attraktiva lägen. Även dialog och samverkan mellan staden och branschen är en viktig nyckel för att vi ska lyckas.