Succéintresse för Byggföretagens arbetsmiljökonferens | Byggföretagen

Succéintresse för Bygg­företagens arbetsmiljökonferens

Intresset för Byggföretagens årliga arbetsmiljökonferens är stort. Redan nu är konferensen som äger rum den 5 oktober fullbokad, men det finns fortfarande möjlighet att sätta upp sig på väntlistan.

Publicerad:

Årets tema är förutsättningar för bra ledarskap. En av dem som jobbat med konferensen är Byggföretagens arbetsmiljörådgivare Hanna Magnusson.

Varför tror du intresset för konferensen varit så stort?

– Jag tycker det stora intresset visar på hur viktig branschen tycker att denna fråga är. Många vet redan, och allt fler inser att, ett välfungerande ledarskap i sin tur leder till god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser – men känner att de behöver konkreta verktyg för hur de ska arbeta med förutsättningar för ett bra ledarskap. Jag tycker vi har fått ihop ett bra program med det senaste från forskningen och just konkreta verktyg, säger Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Varför är ledarskap så viktigt för säkerheten?

– Ledarskapet är fundamentet för säkra arbetsplatser, ett välfungerande ledarskap är avgörande för att skapa god arbetsmiljö och säkra arbetsplatser. Attityder, värderingar, beteenden och målsättningar formas och påverkas av ledarskapet.

Hur arbetar man med förutsättningar för ledarskap?

– Ledarens förmåga att leda en verksamhet hänger inte så mycket på dess personliga egenskaper som man kanske kan tro, ofta handlar det mer om hur organisationen ser ut säger Hanna Magnusson.

Förutsättningar för ett välfungerande ledarskap:

  • Skapa forum för dialog där medarbetare och chefer kan diskutera målsättningen för verksamheten, och de resurser de har för att nå målen.
  • Flytta fokus från chefen som individ till organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.
  • Ge mer stöd till chefer i arbetet med ekonomi, personal- och verksamhetsfrågor.
  • Se till att cheferna har ansvar för ett rimligt antal medarbetare
  • Det är också viktigt att komma ihåg att alla har ett ansvar, såväl ledning som medarbetare.

Se programmet och sätt upp dig på väntlistan här.