Te gör det lättare att hantera heta frågor i Umeå | Byggföretagen

Te gör det lättare att hantera heta frågor i Umeå

För några år sedan etablerades konceptet Afternoon tea i Umeå. Syftet var att samla aktörer som på olika sätt är involverade i samhällsbygget. Resultatet är ett bättre samtalsklimat mellan Umeå kommun, kommunens byggföretag och fastighetsägare. Något som inte minst är viktigt när det "hettar till".

Publicerad:

Vilka är de positiva fördelar för kommunen genom samarbetet ?

– Samarbete över tid bygger tillit och förtroende som är viktigt när det förr eller senare ”hettar till” kring någon fråga. Samarbeten av denna typ är vidare viktiga för organisationer som värdesätter lärande och förståelse för andras perspektiv. Även om grundtanken är samverkan och dialog öppnas även en förträfflig väg för viss information, säger Rune Brandt, samhällsbyggnadsdirektör i Umeå.

Vilka fördelar ser kommunen med samverkansplattformen Afternoon Tea?

– Utöver det som lyfts ovan är fördelarna att kommunen sänder signaler till branschen att samarbeten som detta värdesätts i hög utsträckning.

Vilka frågor tycker ni är viktiga att diskutera med Byggföretagen och dess medlemmar?

– Framgångsfaktor i samarbetet är att vi gemensamt hittar frågorna. I god tid inför kommande Afternoon Tea träffas en planeringsgrupp med Byggföretagen och Fastighetsägarna som tillsammans med kommunen sätter dagordningen, säger Rune Brandt.


  • Samverkansplattformen Afternoon Tea som startades 2015 har skapats i samarbete mellan Umeå kommun, Byggföretagen och Fastighetsägarna.
  • Syftet är att att fokusera på Umeå kommuns övergripande mål om Umeås tillväxt med visionen om 200 000 medborgare fram till år 2050. Denna skall klaras socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.
  • Genom en god samverkan och fokus på utveckling av olika processer så kan alla medverkande aktörer, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och byggföretag bidra till visionen.