”Våga göra annorlunda” | Byggföretagen

”Våga göra annorlunda”

När Skanska bygger Hammarängen Skellefteå Södra är målet att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Några av åtgärderna är återanvändning av materialmassor, elektrifierade transporter och energibesparing på bodetableringar.

Publicerad:

Foto: Skanska.

När projektet Skellefteå Site East färdigställdes år 2022 överträffades hållbarhetsmålen och klimatbelastningen blev 75 procent lägre än ett traditionellt byggt projekt. Nu har Skanska tagit sig an nästa projekt, industriområdet Hammarängen tillsammans med Skellefteå kommun, och ambitionen är hög.

– Målet har alltid varit att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt, säger David Nordberg, projektchef på Skanska.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för minskad klimatpåverkan?

– Genom att återanvända alla materialmassor inom området har vi minskat behovet av transporter ut från området till noll. En elektrifierad lastbil har använts för både interntransporter inom området och även för inköpt material från närmaste bergtäkt, där krossverket drivs på el. Bränslet som används till samtliga maskiner på arbetsplatsen kommer från fossilfria källor, som HVO100 eller grön el.

Vi har även sett över designen på hela vår bodetablering och containrar utifrån ett energiperspektiv. Det innebär bland annat att vi gjort extra isolering på dörrar, tätningar mellan våningsplan samt byggt en sluss för att minska värmeförlusterna vid in- och utgång.

Vilka utmaningar har ni stött på?

– Initiala utmaningar blev när kriget i Ukraina startades då bränslekostnader och materialkostnader skenade. Ändringar av reduktionsplikten innebar att det förnybara drivmedlet HVO100 blev svårt att få tag i men efter ett intensivt arbete via inköp kunde projektet få tag i det.

Vilka är dina bästa tips för att minska byggarbetsplatsen klimatpåverkan?

– Skapa en kultur där alla idéer får plats och är betydelsefulla. Det gör man genom att ha tydliga, attraktiva mål och incitament. Ett annat tips är att våga göra annorlunda och inte göra som vi alltid har gjort. Ett konkret tips, som också är en av de lägst hängande frukterna i branschen, är våra energitjuvar till bodetableringar – där kan man med enkla medel kraftigt minska energiförbrukningen.