Välkommen satsning på ingenjörsutbildningar ger stärkt konkurrenskraft | Byggföretagen

Välkommen satsning på ingenjörs­utbildningar ger stärkt konkurrenskraft

Regeringen föreslår satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Det är mycket välkommet att regeringen i kommande höstbudget satsar på ingenjörsutbildningar i Sverige! För att vår konkurrenskraft ska kunna stå sig internationellt så behöver vi fortsätta bygga ut våra tekniska universitet och högskolor. Ingenjörer på alla nivåer är viktigt för byggsektorn och i utvecklingen för att hitta nya arbetsmetoder, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

En förutsättning för att regeringens satsning ska ge resultat är att fler söker tekniska utbildningar.

– Satsningen Tekniksprånget, som innebär att unga med examen från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet får fyra månaders betald praktik på t ex ett byggföretag, är ett jättebra exempel. En annan viktig satsning är det fjärde tekniska året i gymnasieskolan som nu får förstärkt budget och kommer innebära att fler elever kommer att kunna få en gymnasieingenjörsexamen, säger Elin Kebert.

Här kan du läsa mer