Byggföretagen lanserar utökat entreprenadjuridiskt stöd i konkursfrågor | Byggföretagen

Bygg­företagen lanserar utökat entreprenadjuridiskt stöd i konkursfrågor

De ekonomiskt osäkra tiderna gör att Byggföretagen just nu får många frågor från medlemsföretagen på temat konkurser. För att företag enkelt och effektivt ska få den hjälp de behöver lanserar därför Byggföretagen nu ett nytt entreprenadjuridiskt stöd. Samtidigt förstärks telefonrådgivningstjänsten.

Publicerad:

Här kan du redan nu ta del av tre centrala råd som kan vara avgörande för ditt företag.

  1. Agera redan innan du ingår avtal
    I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att agera innan man ingår avtal. Genom att förutse potentiella ekonomiska problem kan du som entreprenör vidta åtgärder i tid för att skydda ditt företag. Var extra noggrann med att kontrollera motpartens ekonomi, förhandla om säkerheter och anpassa betalningsplanen så att du inte ligger ute med pengar mer än nödvändigt.
  2. Följ upp motpartens ekonomi under avtalet
    Under avtalsperioden, se till att kontinuerligt övervaka motpartens ekonomiska ställning. Att ha insikt om motpartens ekonomi ger dig möjlighet att agera snabbt om situationen förändras. Om du märker tecken på att motpartens ekonomi försämras kan det vara värt att se över möjligheterna att omförhandla avtalet eller vidta andra skyddsåtgärder för att minimera riskerna.
  3. Ta alltid kontakt med jurist innan hävning och vid konkurs
    Om det inträffar en konkurs behöver man skyndsamt se över möjligheterna att ställa in betalningar och häva avtalet. En konkurssituation bli ofta stökig och kan leda till följdeffekter i flera avtalsled med omfattande störningar i entreprenaden. Ta kontakt med en jurist för att säkerställa att du hanterar situationen korrekt och inte själv gör dig skyldig till avtalsbrott med skadestånd som följd.

Läs mer i Entreprenadrättsguiden

Har du ytterligare frågor? Kontakta Rådgivningen.