Byggföretagen medverkar på årets stora omställningskonferens | Byggföretagen

Bygg­företagen medverkar på årets stora omställningskonferens

Hallå där, Åsa Lindell, nationell samordnare för klimatomställning, som på onsdag medverkar på Fossilfritt Sveriges stora omställningskonferens.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Vad händer under dagen?

Det är är årets stora omställningskonferensen i Sverige. Fokus ligger på näringslivets klimatomställning och genomförandet av de 22 branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft – varav bygg- och anläggningssektorns färdplan är en. Både Ulf Kristersson (M) och Magdalena Andersson (S) är på plats.

Vad blir intressant för bygg- och anläggningssektorn att lyssna in?

Den kommande nationella klimatpolitiken blir både intressant och relevant att ta del av. Samtidigt är uppgraderade färdplanerna inom betong och cement viktiga att lyssna in eftersom de berör vår sektor direkt. Sist men inte minst är passet om framtidens fossilfria energiförsörjning högaktuellt – för vår sektor och för omställningen i stort.

När presenteras den uppgraderade färdplanen för bygg- och anläggningssektorn?

Just nu pågår arbetet för fullt – både med att revidera själva dokumentet och återförankra innehållet med alla aktörer. Den uppgraderade färdplanen presenteras i januari 2024.