Byggföretagen startar nyhetsbrev för schyssta beställare | Byggföretagen

Bygg­företagen startar nyhetsbrev för schyssta beställare

Nyhetsbrevet går ut till drygt 5000 personer med titlar som exempelvis kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer, näringslivschefer och upphandlingschefer.

Publicerad:

Trygg vägledning.

För att göra det enklare för beställare som söker seriösa utförare av byggtjänster startade Byggföretagen 2021 söktjänsten schysstabyggare.se.

– Nu tar vi nästa steg och startar en helt ny nyhetskanal med fokus på offentlig upphandling, juridisk sakkunskap, aktuella frågor och goda exempel. Vår förhoppning är nyhetsbrevet ska fungera som en trygg vägledare, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen har låtit genomföra en undersökning som visar att tre av fyra bygg- och anläggningsföretag skulle medverka i fler offentliga upphandlingar med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning.

-Sund konkurrens och schyssta villkor är ett gemensamt samhällsansvar. Faktorer som förfrågningsunderlag av för dålig kvalitet och bristande uppföljning av ställda krav ger konkurrensfördelar till oseriösa företag som inte följer regelverk och avtal, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Prenumerera på nyhetsbrevet här