Dags för Byggföretagens stora konjunkturprognos | Byggföretagen

Dags för Bygg­företagens stora konjunkturprognos

Hallå där! Johan Deremar, prognosansvarig hos Byggföretagen, som just nu lägger sista handen på höstens konjunkturrapport.

Publicerad:

Byggkonjunkturen publiceras den 25 oktober. 

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys – samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi.

Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. Förhoppningsvis kan den även vara användbar för den regeringen när kommande arbetsmarknads-, närings och bostadspolitik ska utformas. 

Vad kan vi förvänta oss av byggbranschen framöver?

Bostadsbyggandet genomgår sin värsta kris sedan 90-talet till följd av bland annat stigande räntor och inflationen. När det kommer till anläggningsbyggandet är läget annorlunda – så vi räknar med ett tudelat läge inom bygg- och anläggning.

Vilket datum kommer Byggföretagens konjunkturrapport vara färdig?

Rapporten publiceras den 25 oktober. Då hoppas vi att så många som möjligt vill ta del av Byggföretagens prognos.