Förbättrad pendling avgörande för befolkningstillväxten | Byggföretagen

Förbättrad pendling avgörande för befolkningstillväxten

På uppdrag av Byggföretagen och HSB Riksförbund har professor Göran Cars undersökt hur infrastruktursatsningar påverkar arbetsmarknad och bostadsbyggande.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Rapporten Bostadsbyggande och infrastruktur – den dubbla utmaningen visar hur viktiga förbättrade pendlingsmöjligheter är för Sveriges utveckling, tillväxt och välfärd.

– Jobb, bostad och infrastruktur måste hänga ihop. Studien bekräftar hur betydelsefulla infrastruktursatsningar är som motor för bostadsbyggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Investeringar i infrastruktur möjliggör förstorade arbetsmarknadsregioner. Detta underlättar företagens möjligheter till kompetensförsörjning. På samma sätt som politiken skapat samsyn om pensionssystemet och pandemin behövs nu politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande. Särskilt viktigt är det i kristider som vi befinner oss i nu.

– Sverige är nu i den värsta byggsituationen sedan 90-talskrisen. Det är naturligt att en regering är varsam med satsningar i en besvärlig tid med hög inflation. Men priset för att inte göra dessa långsiktiga satsningar är ännu högre. Nu behövs politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande, säger Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund.

Fallstudier i Göran Cars rapport visar hur boende i kommuner som har fått ny tåginfrastruktur också har fått tillgång till en väsentligt större arbetsmarknad. Kommunerna som lyfts fram i studien är Trelleborg (Pågatågsetablering), Eskilstuna (Svealandsbanan) och Örnsköldsvik (Botniabanan). Samtliga har sett en kraftig ökning av arbetspendling över kommungränsen – och pendlingen sker till större städer som tidigare inte var nåbara på en timme.

Byggföretagen bedömer att bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det innebär ett tapp med mer än 60 procent jämfört med toppnoteringen 67 800 under 2021 och utgör endast 40 procent av det årliga tillskott av nyproducerade bostäder som Boverket ser behov av.