Månadsrapportering av arbetare från och med 2024 | Byggföretagen

Månadsrapportering av arbetare från och med 2024

Fora går över till månadshantering av de kollektiv­avtalade försäkringarna. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensions­premier till arbetares pensions­bolag.

Publicerad:

Från och med 2024 ska lönerna för de anställda som räknas som arbetare rapporteras varje månad. Tolv löne­rapporter om året ger dem större möjligheter till avkastning på tjänste­­pensionen, något som tjänste­männen redan har. Samtidigt införs en ny upp­märkning av arbetarna och en faktura på den verkliga kostnaden varje månad. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som tagit beslutet om övergången till månadshantering.

Övergången sker stegvis. Vad du behöver göra och när beror på om företaget har arbetare eller tjänste­män anställda, eller både och.

Läs mer här