Nya kunskapsdagar om sund konkurrens i praktiken | Byggföretagen

Nya kunskapsdagar om sund konkurrens i praktiken

Byggföretagen bjuder in till kunskapsdagar om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken.

Publicerad:

Christopher Andersson, branschansvarig/företagsrådgivare branschfrågor på Byggföretagen

Kunskapsdagarna för ”Sund konkurrens i praktiken”, som hålls på sex orter runt om i landet, lyfter exempel på hur man konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Programmet är främst till för dem som arbetar med upphandling och projektgenomförande på byggföretag eller som offentlig alternativt privat beställare.

– Genom att sprida praktisk kunskap och goda exempel vill vi öka förutsättningarna för att skapa ordning och reda på våra byggarbetsplatser. Beställare i upphandlingar och projekt spelar här en viktig roll och därför bjuder vi nu in dem till särskilda kunskapsdagar, berättar Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

I programmet medverkar representanter från både byggföretag och den offentliga beställarsidan, som delar med sig av praktiska tips:

  • Hur kan offentliga beställare arbeta med kravställan för sund konkurrens i upphandling? Exempel ges från verkligheten och vi får höra om riktiga erfarenheter.
  • Vilket är det bästa sättet att rigga ett projektgenomförande för att få koll på vilka individer och företag som befinner sig på byggarbetsplatsen?
  • Hur kan fackliga representanter bidra innan och under projektet?
  • Vilka verktyg finns för att arbeta mot osund konkurrens under projektgenomförandet?
    • Vi går igenom hur en arbetsplatskontroll fungerar och ger för nytta både för beställare och entreprenör
    • Vi tittar på hur digitala tjänster som underentreprenörskontroll fungerar.

Anmäl dig till någon av orterna (2024):
Stockholm 24 januari
Luleå 30 januari
Ljungby 1 februari
Malmö 6 februari
Linköping 7 februari
Örebro 14 februari

Arrangörer: Sund konkurrens i praktiken arrangeras av Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen och Byggföretagen i samverkan. Detta sker med stöd från Arbetsmiljöverket och statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.