Så ser reglerna ut för resor och traktamenten | Byggföretagen

Så ser reglerna ut för resor och traktamenten

Hur ser reglerna ut kring resor och traktamenten? När har en anställd rätt till reseersättning? Byggföretagens skatteexpert Sofie Wilhelmsson går igenom skattereglerna.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson Agrén, skattejurist, Byggföretagen.

Vad innebär traktamente? 

– Traktamenten är en kostnadsersättning som utgår då en anställd är på tjänsteresa. Traktamentet ska täcka ökade levnadskostnader, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Vad är viktigt att tänka på när det kommer till resor och traktamenten i våra kollektivavtal?

– Från ett skatteperspektiv är det viktigt att tänka på att alla ersättningar som ska betalas ut enligt kollektivavtal inte nödvändigtvis är skattefria, då kollektivavtal och skatteregler reglerar olika saker. Kollektivavtalet reglerar skyldigheten att ersätta anställda för vissa kostnader de har i samband med resor, det kan handla om reseersättning och/eller traktamente. Skattereglerna reglerar däremot inte när en arbetsgivare ska betala ut traktamente eller reseersättning, utan behandlar enbart frågan om en utbetald ersättning är skattepliktig eller skattefri.


Om du upplever kollektivavtalen och skattereglerna som motstridiga vill vi betona att båda gäller. Missa inte Arbetsgivarforum den 14 mars när vi reder ut vad som gäller. Läs mer och anmäl dig här!