Återbruk i fokus när Västerås bygger ut skola | Byggföretagen

Återbruk i fokus när Västerås bygger ut skola

När Västerås bygger ut Emausskolan står återbruk i fokus. Allt inom ramen för projektet Bygg bättre begagnat. Mikael Hassel, arkitekt och hållbarhetsansvarig på Archus, berättar att en av lärdomarna är att arbetet med återbruk behöver komma in tidigt i projektet för man ska lyckas.

Publicerad:

Foto: Västerås stad

Vad är Bygg med bättre begagnat?
-Bygg med bättre begagnat är ett forskningsprojekt koordinerat av Rise. Syftet med projektet är att ta fram ett sammanhållet ramverk för kvalitetssäkring som kan användas i hela byggkedjan, från inventering inför rivning via hantering och upphandling av material till en kvalitetssäkrad byggnad. Projektet pågår till och med 2025 och samlar ett stort antal aktörer. Archus deltar med vår kunskap från byggnationen av Emausskolan tillsammans med bla Västerås stad. Vår del i projektet handlar främst om kvalitet. Hur kan man garantera kvalitét på återbrukade produkter och vem tar garantiansvaret? Hur går processen till att återbruka i förhållande till kvalitetsaspekten? Vi tittar även på hur återbruk kan ske med hänsyn till bygglovsprocessen, säger Mikael Hassel.

Projektet gäller bland annat Emausskolan där ni varit involverade. Vad är lärdomarna därifrån?
-Vi har lärt oss väldigt mycket. Bland annat vikten av samarbete! Och att alla strävar åt samma håll. Om alla har en gemensam vision och förståelse för varför vi arbetar med återbruk ökar möjligheten till mer återbruk. Det har också blivit tydligt att vi som arkitekter behöver finnas med under hela processen. Jag tänker framförallt på byggfasen för att där kunna underlätta och främja mer återbruk. En väloljad process för återbruket minskar också risken för att tidsbrist blir en orsak till att nyproducerat måste väljas före återbruk. Har man en beställare som systematiskt jobbar med återbruk och där det finns rutiner kring arbetet gör det också att mer återbruk kan genomföras. Och framförallt att återbruk behöver komma in tidigt i projekten. Sätter man tidigt upp ramar och visioner för återbruket kan otroligt mycket åstadkommas innan det första strecket ens hunnit dras.

Vad finns det för utmaningar om man vill bygga mer med effektivt resursutnyttjande och återbruk?
-Allt som är nytt är en utmaning i sig. Det krävs lite annorlunda sätt att tänka för att främja återbruk och det behöver arbetas in. Som mycket hållbarhetsarbete finns det risken att återbruket stannar vid fina ord och inte så mycket handling. Det krävs engagerade medarbetare men också tydliga riktlinjer för alla att förhålla sig till. Jag hoppas att de gränsvärden som kommer med t ex Klimatdeklarationen kommer ge incitament för ökat återbruk och med tydligare spelregler kommer fler att få upp ögonen för möjligheterna med återbruk. En intressant diskussion är hur återbruk bör viktas mot andra parametrar. Jag vill också trycka på beställarens möjlighet i detta. Sätter man upp tydliga spelregler för sina konsulter och entreprenörer så har återbruk möjligheten att bli en naturlig del av varje byggprojekt, säger Mikael Hassel.