Bankinitiativet - ett välkommet bidrag för sund konkurrens | Byggföretagen

Bankinitiativet – ett välkommet bidrag för sund konkurrens

I dag presenterar några av landets banker bankinitiativet Hållbar Byggbransch som innefattar särskilda villkor för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

— Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för  Byggföretagen.

Byggföretagen har sedan arbetet med bankininitiativet startade aktivt deltagit i framtagande av kravspecifikation och vilkorsbilaga. I samverkan med medlemsföretag har Byggföretagen också bidragit med synpunkter och genomfört pilottester av de kontrollsystem som krävs för att uppfylla kraven i bankinitiativet.

– Vi tar nu fram vägledning, rutiner och verktyg som underlättar för Byggföretagens medlemsföretag att uppfylla vilkor och krav i bankinitiativet. Samtidigt kommer vi tillsammans med bankerna och Byggherrarna att följa utvecklingen under implementeringsperioden, för att se vilka justeringar som eventuellt behöver göras, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.