Byggföretagen i möte med regeringen om kriminalvårdens expansion | Byggföretagen

Bygg­företagen i möte med regeringen om kriminalvårdens expansion

Enklare byggregler, standardisering och samverkan. Det är tre konkreta förslag för att snabba på kriminalvårdens expansion och resultatet av ett möte mellan regeringen, byggbranschen och Kriminalvården.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– För att rusta kriminalvården krävs inte bara tillgång på mark och viktiga råvaror, vi behöver också säkra kompetensen hos myndigheter, beställare och entreprenörer. När Kriminalvården växer måste det ske både schysst och säkert, inte minst mot bakgrund av att det är säkerhetsklassade byggnationer, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Mötet inleddes av justitieminister Gunnar Strömmer och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, varpå Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren beskrev behoven av fler anstalts- och häktesplatser på både kort och lång sikt.

Bakgrund till träffen är det ökade platsbehovet som en följd av bland annat ökad brottslighet och längre fängelsestraff. Kriminalvården har tidigare flaggat för att antalet fängelseplatser minst kan behöva fördubblas.

På mötet medverkade förutom Byggföretagen även företrädare för Peab, NCC och Skanska och Serneke.