Byggföretagen kommenterar räntebeskedet | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar räntebeskedet

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 4 procent efter att ha höjt räntan åtta gånger sedan förra våren. - Det är positivt för byggbranschen att vi slapp en ytterligare höjning av styrräntan, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Det senaste årets mycket aggressiva åtstramning från Riksbankens sida har bidragit till den snabbaste nedgången i bostadsinvesteringar sedan början av 1990-talet.

– Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot eftersträvad nivå. Därför är det mycket bra att Riksbanken nu avvaktar och analyserar följdverkningarna av höjningarna som redan genomförts, säger Fredrik Isaksson.

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos krymper bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med 14 procent under perioden 2023 och 2024.