Byggföretagens inspel till energiforskningspropositionen | Byggföretagen

Bygg­företagens inspel till energiforskningspropositionen

I Byggföretagens inspel till regeringens energiforskningsproposition poängteras behovet av en stabil, effektiv och långsiktig energiförsörjning.

Publicerad:

Elproduktionen ska vara 100 procent förnybar år 2040.

– Energiförsörjningen är avgörande för den gröna omställningen. Hur kan vi redan idag använda den tillgängliga effekten på ett bättre sätt? Vi hör från våra medlemmar att det till exempel behövs mer kunskap om decentraliserad energiproduktion för att minska överföringsförlusterna, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Byggföretagen lyfter också fram möjligheten att energieffektivisera stora delar av det befintliga bostadsbeståndet.

– Där finns en stor klimatpotential. I stora delar av beståndet kan hela 50 procents energieffektivisering åstadkommas genom renoveringar. Och enbart inom miljonprogrammet är renoveringsläget akut för 300 000 bostäder, säger Emma Bonnevier, klimatexpert, Byggföretagen.

Riksdagen har beslutat att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Elproduktionen ska vara 100 procent förnybar år 2040.  

Här kan du läsa mer