Kålltorps Bygg höjer kompetensen inom hållbarhet | Byggföretagen

Kålltorps Bygg höjer kompetensen inom hållbarhet

En utbildning i hållbarhet för alla medarbetare. Kålltorps Bygg har lanserat ”Bygga hållbart i praktiken” som lär ut vad hållbarhet faktiskt handlar om.

Publicerad:

– Har medarbetarna rätt kompetens kan de ta bra beslut, säger Dennis Fredin, KMA-ansvarig på Kålltorps Bygg.

Utbildningen är till för alla, i företagets alla led. Såväl yrkesarbetare som ledning och ekonomi har utbildats. En noga utvald strategi enligt Dennis Fredin.

– Vi ville höja kunskapen hos alla medarbetare, och ha mixade grupper vid varje utbildningstillfälle. På så sätt kunde medarbetarna få förståelse och inblick i alla delar av vår verksamhet, och ett erfarenhetsutbyte.

Vad innehöll utbildningen?

– Allmän miljökunskap om fossila bränslen och biobränslen, byggbranschens påverkan och varför det spelar roll vad vi gör i vår verksamhet. Vi gick även igenom livscykeln på en byggnad och redde ut begrepp som klimatneutralitet, nettonoll och fossilfritt. Till sist kom vi in på mer praktiska delar i byggproduktionsledet, exempelvis hur vi kan jobba med återbruk.

Vilka positiva effekter har den lett till?

– Utbildningen mynnade ut i en satsning på en återbruksenhet för byggbranschen. Det var medarbetarna som under utbildningen såg potential i att jobba mycket mer med återbruk, men samtidigt en avsaknad av ett bra och smidigt sätt att kunna tillgå kvalitativa återbrukade produkter.

Vad är viktigt att tänka på om man som företag vill satsa på utbildning kopplat till hållbarhet?

– Det handlar om att våga. Ett tips är, oavsett om man skapar en egen utbildning eller hyr in en konsult, att väva in exempel från den egna verksamheten. Om man kopplar till det man gör varje dag blir det relevant. Låt också deltagarna ta plats – många gör bra saker i det dolda som är viktiga att lyfta.