Klimatkalkyl ger bättre koll på klimatpåverkan | Byggföretagen

Klimatkalkyl ger bättre koll på klimatpåverkan

Veidekke Bygg har sedan januari 2022 arbetat med klimatkalkyl för projekt i anbudsskedet. ”En fantastiskt inspirerande och samtidigt rejäl utmaning” säger Jörgen Persson, produktionsutvecklingschef.

Publicerad:

Genom en klimatkalkyl får både företaget och kunderna en bättre bild av ett projekts klimatpåverkan redan innan projektstart, och kan på så sätt fatta beslut för att minska utsläppen.

– Vi införde klimatkalkyl för att förenkla kundens val och samtidigt visa att det går att förutse och ta ansvar för en given hållbarhetsprestanda. Vi insåg att vi behöver hjälpa våra kunder genom att ha väldefinierade alternativ att ställa mot varandra där vi också redovisar konsekvenserna utifrån vad vi presenterar, säger Jörgen Persson.

Vid anbud på alla projekt över 50 MSEK skapar Veidekke Bygg en klimatkalkyl som redovisar projektets klimatpåverkan, bland annat över de största materialvalen.

– Vi är tränade på att optimera projekten utifrån kostnad, tid och kvalitet. Nu behöver vi optimera även utifrån klimatpåverkan, som ibland visar att ”de bästa lösningarna” inte längre är bäst. Det är en fantastiskt inspirerande och samtidigt rejäl utmaning.

När projektet avslutas och klimatdeklarationen, som visar den slutliga klimatpåverkan, ska upprättas är kalkylen till stor hjälp.

– Vi har byggt upp klimatkalkylen på samma sätt som en klimatdeklaration. Data vi tar fram i tidiga skeden förädlas bara vidare i projektet. Under uppförandet så specificerar vi sedan faktiska materialval och sammanställer till deklarationen.

Hur påverkas kostnaderna?

– Genom att beräkna tidigt kan man minska kostnaderna. Det handlar om att nyttja material effektivare och göra slankare konstruktioner. I kombination med alternativa material och nya hybridlösningar finns en stor potential framåt sett till hushållning med material, klimatpåverkan och kostnad.

Vill du lära dig mer? Den 29 november anordnar Byggföretagen och IVL Svenska Miljöinstitutet ett webbinarium om varför små och medelstora byggföretag ska klimatberäkna sina byggprojekt och hur det går till. Läs mer och anmäl dig här!