Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt | Byggföretagen

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

Från den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt i kraft. De nya reglerna tydliggör bland annat roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Publicerad:

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både byggnads- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

En konsekvens av de nya reglerna är enligt Arbetsmiljöverket att alla aktiva Bas-P och Bas-U kommer behöva en utbildningsinsats för att sätta sig in i de nya reglerna för projektering och samordning. På Byggbranschens Utbildningscenter har man därför uppdaterat och anpassat alla utbildningar efter de senaste föreskrifterna.

-Arbetsmiljöverket ställer inte bara krav på att du ska ha kunskaper inom Bas-P eller Bas-U, du ska också ha goda kunskaper inom arbetsmiljö och ett antal föreskrifter, det betyder att du behöver utbildning i de områdena, säger Peter Andersson, Produktansvarig på Byggbranschens Utbildningscenter.

Bas-P/U utbildningar hos Byggbranschens Utbildningscenter

  • Går du Bas-PU 1 dag bör du även ha gått en utbildning i grundläggande arbetsmiljöutbildning som ex. BUC:s Startkurs Arbetsmiljö, BAM.
  • Går du Bas-PU 3 dagar får du med dig mer av de grundläggande arbetsmiljökunskaperna och behöver inte gått BAM-utbildningen.
  • Bas P/U Uppdatering är en utbildning för den som behöver uppdatera sin utbildning och kunskaper oavsett om deltagaren har tidigare gått Bas-P/U 1 dag eller 3 dagar. Där läggs mycket fokus på erfarenhetsutbyte, nyheter och såklart repetition på kritiska områden. Denna är en högkaktuell utbildning för många pga arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2023:3.
  • Bas-P Påbyggnad riktar sig till den som behöver renodlad utbildning för den som sköter samordning i projekteringsskedet. Bra att du gått Bas-P/U 1 dag innan eller har motsvarande kunskaper innan du går denna.