Nya lagar och regler som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Nya lagar och regler som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 januari 2024 träder nya lagar och regler i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Håll koll på vad som gäller!

Förstärkt jobbskatteavdrag

Från den 1 januari sänks skatten på arbete. För en person med en månadsinkomst på 35 000 kr innebär det förstärka jobbskatteavdraget cirka 200 kr mer i månaden. Med den årliga uppräkningen av grundavdrag och jobbskatteavdrag blir den totala skattesänkningen ungefär 400 kronor i månaden. Uppräkningen av inkomstgränsen för statlig skatt pausas dock 2024.

Sänkt bensin- och dieselskatt

På grund av indexering och skattesänkning rör sig skatten på bensin och diesel både uppåt och nedåt den 1 januari. Totalt blir det 75 öre lägre skatt på bensin (per liter inklusive moms) jämfört med 2023, medan dieseln blir 15 öre dyrare per liter inklusive moms. Utan skattesänkningen hade dieseln blivit ytterligare 43 öre dyrare per liter. 

Ny tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Den 1 januari 2024 införs en nationell tilläggsskatt för att ”uppnå en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner”. Koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro omfattas av den nya lagen. Lagen har initierats av OECD och EU.

Höjd gräns för ROT-avdrag

Taket för ROT-avdraget höjs till 75 000 kronor. Höjningen gäller tillfälligt under 2024. Det gemensamma maxtaket för ROT och RUT på 75 000 kronor tas också bort och separeras. Istället gäller maxtaket för respektive avdrag var för sig, detta innebär att privatpersoner kan få ett totalt avdrag på 150 000 kronor. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024 och gäller för helåret 2024.

Mer omfattande krav från EU på företags hållbarhetsrapportering

Den 1 januari 2024 börjar CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, tillämpas. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Syftet är att säkra transparens kring hållbarhet och skapa bättre förutsättningar för att EU ska klara sina målsättningar om netto nollutsläpp 2050. Kraven gäller för stora företag som är börsnoterade och har mer än 500 anställda, och dessa krav kommer att successivt utvidgas under 2025 och 2026 för att inkludera fler företag.