RAPPORT: Åtgärder för ökat bostadsbyggande - potential för olika reformförslag | Byggföretagen

RAPPORT: Åtgärder för ökat bostadsbyggande – potential för olika reformförslag

Byggföretagen har låtit Evidens analysera regelverk som håller tillbaka bostadsbyggandet för att hjälpa politiken prioritera vilka reformer som gör störst skillnad.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Lättade amorteringskrav, friare hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler är åtgärderna som ger mest effekt på kort sikt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyproduktionen av bostäder faller kraftigt. Evidens har analyserat sju åtgärder som samtliga ger positiva effekter på bostadsbyggandet. Reformerna som ger mest effekt på kort sikt är lättade amorteringskrav, friare hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. De går dessutom att genomföra snabbt, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Analysen visar att efterfrågan på bostadsrätter ökar med 30 procent redan 2024 med en procent lägre amorteringskrav. Efterfrågan skulle mer än fördubblas fram till 2026 och uppgå till 25 000 bostadsrätter. Det kan jämföras med att det totala bostadsbyggandet av både bostadsrätter, hyresrätter och småhus bedöms understiga 25 000 bostäder 2024 om inget görs. För hyresrättsbyggandet skulle fri hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler öka investeringsviljan.

– Kommunerna måste dock inse att markpriserna behöver komma ner till rätt nivåer för att möta en ny verklighet. Rapporten visar att marknadsmässiga priser i många kommuner nu är negativa, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

De områden som analyserats är:

  • Liberalisering av amorteringskrav
  • Förändrade regler för presumtionshyressättning
  • Fri hyressättning i nyproduktionen
  • Förändring av ränteavdragsbegränsningarna för företag
  • Kortare ledtider i planprocessen
  • Bättre lånemöjligheter för äldre och startlån för förstagångsköpare
  • Kommuners följsamhet mot fallande byggrättsvärden och därmed ändrade markpriser