RAPPORT: Kostnadsökning på en miljard vid återförstatligat järnvägsunderhåll | Byggföretagen

RAPPORT: Kostnadsökning på en miljard vid återförstatligat järnvägsunderhåll

Trafikverkets inköp av entreprenadupphandlingar gällande underhåll uppgick i fjol till 8,16 miljarder kronor. Utan konkurrensutsättning skulle samma underhåll kosta ytterligare en miljard. Det visar en ny rapport från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ och Byggföretagen.

Publicerad:

Underfinansiering av järnvägsunderhållet har pågått under längre tid.

– Det är av största vikt att det angelägna järnvägsunderhållet sker resurseffektivt och med respekt för skattepengarna. Ett återförstatligande skulle medföra en kostnadsökning om en miljard vilket exempelvis motsvarar byte av 200 spårväxlar, säger Stefan Gustavsson, vd Infranord.

Sveriges Radio rapporterade nyligen om slitna spårväxlar som enligt utbytesplanen skulle ha bytts för 10 år sedan men Trafikverket har varit tvungna att prioritera andra åtgärder. Det måste finns utrymme inom kontrakten för att utveckla nya arbetsmetoder och teknik som kan effektivisera järnvägen.

– Järnvägsunderhållet kan inte slarvas bort i administrativt krångel och ineffektiva åtgärder.  Det behövs en politisk borgfred om underhållets organisation. Nu behövs  fler innovativa entreprenörer ute i spåren inte färre, säger Catharina Elmsäter- Svärd vd Byggföretagen.

Kostnaden för att återställa järnvägssystemet till en lägsta acceptabel standard uppskattas av Svenskt Näringsliv till 37 miljarder kronor.