Så ser bostadsbristen ut i din kommun | Byggföretagen

Så ser bostadsbristen ut i din kommun

I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023 anger 180 av landets 290 kommuner att det råder underskott på den lokala bostadsmarknaden. Det är 24 kommuner färre än förra året.

Publicerad:

Det behövs fler bostäder.

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman varnar dock för att den positiva utvecklingen kan tryckas tillbaka av det kraftigt minskade bostadsbyggandet.

– Det relativt höga bostadsbyggandet fram till 2021 har gjort att bostadsbristen börjat sjunka. Men bostadsbyggandet har mer än halverats de senaste två åren. Det kommer att märkas i Boverkets enkäter framöver, säger Anna Broman.

I enkäten för 2023 är det 24 kommuner färre som gör bedömningen att det råder underskott på bostäder jämfört med 2022. Samtidigt ökar antalet kommuner med balans på bostadsmarknaden från 66 kommuner förra året till 97 i år. 

– Behovet av bostäder är fortsatt stort. Det kräver politiska reformer som kortare ledtider, slopade amorteringskrav och friare hyressättning i nyproduktion, säger Anna Broman.

Byggföretagen prognosticerar med att 23 600 lägenheter och småhus börjar byggas under 2024. Det kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030.

Här kan du läsa mer