”Välkommet att näringslivet ses som motorn bakom klimatomställningen” | Byggföretagen

”Välkommet att näringslivet ses som motorn bakom klimatomställningen”

Regeringen har presenterat sin klimatpolitiska handlingsplan som ska visa hur politiken ska leda till målet om netto-noll-utsläpp av växthusgaser 2045.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar att näringslivet ses som motorn bakom klimatomställningen. Däremot känner vi en stark oro att den tuffa konjunkturen slår undan benen för klimatarbetet som bygg- och anläggningsbranschen byggt upp. Därför är det viktigt att regeringen vidtar åtgärder som stärker branschen brett, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Bygg- och anläggningsbranschen har de senaste åren åstadkommit reella koldioxidminskningar.

– Nu är branschen redo att växla upp ytterligare och flytta fokus från spetsprojekt till ett storskaligt byggande med lägre koldioxidutsläpp, säger Emma Bonnevier.  

Planen innehåller ett sjuttiotal förslag på åtgärder inom olika politikområden som ska minska utsläppen. I den klimatpolitiska handlingsplanen går regeringen vidare med ett antal politiska förslag som är särskilt viktiga:

  • Omfattning av klimatdeklarationer vidgas och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan föreslås från mitten av 2025
  • En mer effektiv användning av bostäder och lokaler som komplement till nybyggnation
  • Tillståndsprocesserna enligt miljöbalken bör effektiviseras och kortas för en snabbare klimatomställning
  • Säkrad försörjning av kritiska råmaterial
  • Kompetensförsörjning för den gröna omställningen
  • Offentliga inköp som stimulerar utveckling av cirkulära och fossilfria varor och tjänster

Här kan du läsa mer